ACTUALITES ET BEAUCOUP PLUS

ACTUALITES ET BEAUCOUP PLUS

Légalisatie in België (nl)

De stappen om een document voor het buitenland te legaliseren

 

1. Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel - Justitiepaleis
Dienst van de legalisatie
Wolstraat 25, lokaal L-19
1000 BRUSSEL
Open van 9u tot 12u00.


2. Voor documenten opgesteld door Hoven en Rechtbanken:
Facilitaire diensten - Cel Algemene Zaken - Legalisatie
FOD Justicie
Waterloolaan, 115
1000 BRUSSEL
Tel.: 02/542.65.61 - 02/542.65.62 - 02/542.69.02
Open van 9u tot 11.45u en van 14u tot 16u.


3. Voor documenten bestemd voor gebruik in het buitenland of voor buitenlandse documenten
bestemd voor gebruik in België.
Dienst legalisaties
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Karmelietenstraat, 27
1000 BRUSSEL
Tel.: 02/501.87.85 - 02/501.88.16 - 02/501.89.00
Open van 9u tot 12.30u en van 13.30 tot 15.30u.


  PRAKTISCHE INFO OVER DEDIENST LEGALISATIES

 

www.belgische-beedigde-vertaler.be

 

www.tolken-belgie.be

 

 

Blogs / Annuaire de blogs29/03/2009
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 11 autres membres